ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Аграрна біржа на постійній основі організовує аукціони з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств, управлінь лісового та мисливського господарства.

Для участі в аукціоні Вам необхідно пройти навчання роботі в електронній торговій системі, укласти договір з Аграрною біржою, виконати вимоги Регламенту організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Аграрній біржі та подати заявки. Аукціони проходять у електронній формі з використанням електронної торгової системи.

 

Відомості про поточні аукціони з продажу необробленої деревини Ви можете отримати із календаря, що у нижній частині правого сайдбару сайту та новин Аграрної біржі.

ЗВЕРНІСТЬ УВАГУ! Розмір винагороди Аграрної біржі за організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготівлі І кварталу 2018 року складає 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотків від вартості придбаних Учасником лотів.

РЕЄСТРАЦІЯ

Для укладання договору з організатором учасники подають організатору особисто або засобами поштового зв’язку наступні документи:

  • копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить актуальні відомості, а у разі потреби – нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи підприємця;
  • копію установчих документів, а у разі потреби – їх нотаріально засвідчену копію;
  • копію документа про взяття на облік платника податків;
  • копію документа, що підтверджує статус платника податку на додану вартість або єдиного податку;
  • копію довідки за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;
  • копію документа, що підтверджує призначення керівника та його повноваження (наказ, рішення тощо);
  • копію паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) керівника учасника;
  • копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник особою);
  • копію паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник особою);
  • договір з організатором, підписаний учасником у двох примірниках, з відбитком його печатки.

Копії документів на участь в аукціоні повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою та засвідчені належним чином.

 

УВАГА! Відсутність договору з організатором та не надає права учаснику брати участь в аукціоні. Відсутність доступу до електронної торгової системи не надає права учаснику брати участь в електронному аукціоні.

НАВЧАННЯ

Для проходження навчання ознайомитесь будь-ласка з письмовими та відеоінструкціями.

Учасникам, які потребують додаткових роз’яснень по технічній частині, прохання телефонувати до відділу ІТ за номером:  (044) 468-69-28.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА КУПІВЛЮ

Заявки подаються засобами електронної торгової системи із використанням Ваших персональних параметрів доступу (логіну, паролю).

Після подачі заявки, будь-ласка, сформуйте документ засобами електронної торгової системи у паперовому вигляді, який необхідно підписати та скріпити печаткою (за наявності). У подальшому просимо:

сплатити автоматично розрахований розмір гаранійного внеску, який складає 5 % (без ПДВ) від вартості заявлених до купівлі лотів, за наступними реквізитами: отримувач: АГРАРНА БІРЖА, ЄДРПОУ: 33947314, р/р: 26007010434302 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО: 300346, а також

сплатити розмір реєстраційного внеску, який складає 800 (вісімсот) грн., з урахуванням ПДВ, за кожну подану заявку, за наступними реквізитами: отримувач: АГРАРНА БІРЖА, ЄДРПОУ: 33947314, р/р: 26008010434301 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО: 300346.

 

Скановані заявку та платіжний документ, що підтверджує перерахування гаранійного та реєстраційного внесків, необхідно направити на електронну адресу: wood@agrex.gov.ua. Реєстраційні та гарантійні внески, а також інші платежі повинні бути зараховані на вказані організатором рахунки у визначені повідомленням про аукціон терміни.

Додаткову інформацію з питань проведення аукціону можна отримати за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, або за телефонами:

Питання участі в аукціоні – відділ торгів (044) 468-69-27, (044) 468-64-54, (044) 468-31-52
Технічні питання електронного аукціону – відділ ІТ (044) 468-69-28
Фінансові питання – відділ фінансів (044) 468-69-68, 468-42-66
Приймальня – (044) 468-10-29
e-mail: wood@agrex.gov.ua, office@agrex.gov.ua.