Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» оголошує відкриті торги (аукціон) в електронній формі на електронному торговому майданчику Аграрної біржі (https://etp.agrex.gov.ua) з продажу активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, укладеними з фізичними особами, що обліковуються на балансі банку.

Прийом заяв на участь в аукціоні: до 14.12.2016р. о 17 год. 00 хв.

Час проведення аукціону з 09.00 до 10.00 год. 16.12.2016 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна, що обліковується на балансі АТ «Дельта Банк»:

№ лоту

Найменування активу

Стислий опис забезпечення

Початкова ціна продажу лоту, грн

(без ПДВ)

Публічний паспорт активу

(посилання)

1

Права вимоги за кредитним договором №11206180000 від 29.08.2007 року*, укладеним з фіз.особою.

 

Земельна ділянка, загальна площа 0,1492 га, цільове призначення – будівництво і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Місцезнаходження: с.Мізікевича, ж/м Совіньйон, вул. Затишна, Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області.

Іпотекодавцем є позичальник.

 2 913 898,40 ** http://torgi.fg.gov.ua:80/116650

2

Права вимоги за кредитними договорами

№ 11067204000 від 30.10.2006 року,

№11205116000 від 28.08.2007 року* укладеними з фіз.особою.

 

1) Автомобіль Mazda 6, рік випуску – 2006 (на все рухоме майно боржника накладено арешт органами ДВС).***

2) Земельна ділянка, заг. площа 0,1202 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Лугова.

3) Земельна ділянка, заг. площа 0,1202 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул.Лугова. Забезпечення належить позичальнику.

4) Договір фінансової поруки, укладений із юридичною особою.

 1 657 896,80 **

http://torgi.fg.gov.ua:80/116651

 

* Майнові права за даним кредитним договором обтяжені заставою на користь третіх осіб,  наразі триває судове провадження для зняття вказаних обтяжень.

.** Якщо до фактичної дати проведення аукціону/дати підписання протоколу торгів/дати підписання договору відступлення прав вимоги відбулося погашення позичальниками кредитної заборгованості в повному обсязі чи частково, що призвело до зменшення станом на фактичну дату проведення аукціону/дату підписання протоколу торгів/дату договору відступлення прав вимоги загальної заборгованості за кредитами, початкова ціна продажу лоту, затверджена ФГВФО, не змінюється.

*** З детальною інформацією щодо обтяжень предметів забезпечення, тощо, можна ознайомитися в Кімнаті даних Банку.

 Всі витрати у зв’язку з укладанням та виконанням  договорів відступлення прав вимоги несе покупець.

ПАСПОРТ ТОРГІВ

(умови продажу лотів 1, 2 )

Лоти виставляються Лоти 1, 2 виставляються вчетверте, зі знижкою 30%
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу Рішення виконавчої дирекції №1636  від 29.08.2016 року.
Організатор відкритих торгів (аукціону) Аграрна біржа
Учасники торгів Юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
Розмір реєстраційного внеску 725,00 грн. (сімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок), з ПДВ.
Розмір гарантійного внеску 10 відсотків від початкової ціни продажу лота, але не більше 500 тис. грн., як затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 781 від 19 травня 2016 року.
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків

Реєстраційний внесок вноситься на поточний рахунок Аграрної біржі, код за ЄДРПОУ 33947314, п/р 26008010434301 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346

Гарантійний внесок вноситься на  поточний рахунок Аграрної біржі №26007010434302 в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, МФО 300346, код ЄДРПОУ 33947314

Крок аукціону не менше 1 % (одного відсотку) від початкової вартості  лоту (за відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) за лотом, торги (аукціон) вважаються такими, що не відбулися).

Порядок ознайомлення з активом

у Кімнаті Даних

Для ознайомлення з документами , що стосуються активів, у Кімнаті Даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність

http://torgi.fg.gov.ua/nda Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 01032, м. Київ, Січових Стрільців 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м. Київ, бул.Дружби Народів, 38 info@deltabank.com.ua

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом Контакт центр АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м.Київ, бул. Дружби Народів, 38 info@deltabank.com.ua
Дата проведення аукціону 16.12.2016
Час проведення аукціону з 09:00 до 10:00
Адреса для доступу до електронного аукціону https://etp.agrex.gov.ua
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) та їх

реєстрація проводиться Виконавцем аукціону на веб-сайті https://etp.agrex.gov.ua/ з подальшим наданням

оригіналів заяв на участь в аукціоні з завіреними копіями

документів  м. Київ, вул. Копилівська, 67, корпус 5,  тел.(044) 468-69-27

Термін прийому заяв на участь в аукціоні з моменту розміщення на сайті організатора аукціону до 14.12.2016 року о 17 год. 00 хв. включно

Кінцеві дати сплати:

реєстраційного внеску

гарантійного внеску

 

14.12.2016 р. до 17 год. 00 хв.

14.12.2016 р. до 17 год. 00 хв.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів Без обмежень
Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила проведення електронних торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків , затверджених наказом директора аграрної біржі  №2 -ОД від 15.01.2016 року із змінами №15-ОД від 15.08.2016 року http://old.agrex.gov.ua/wp-content/uploads/Nakaz-02-ODPravila-FGV.pdf, які розміщені на веб-сайті організатора торгів, та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити організатору торгів винагороду за проведення аукціону.

Умови продажу:

  1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
  2. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення електронних торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків, затверджених наказом Аграрної біржі № 02-ОД від 15.01.2016р., розміщених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Аграрній біржі винагороду за проведення аукціону у розмірі, згідно тарифів, що вказані на сайті Аграрної біржі. Порядок прийняття участі в електронних торгах та детальна інформація щодо лоту розміщені на веб-сайті Виконавця: https://etp.agrex.gov.ua.
  3. Аукціонні торги(аукціон) відбудеться за наявності одного учасника.
  4. Учасники аукціону сплачують на поточний рахунок Аграрної біржі, код за ЄДРПОУ 33947314, п/р 26008010434302 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346:

гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової вартості лоту, без ПДВ, але не більше 500 тис.грн.;

  1. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
  2. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота.
  3. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, за винятком витрат по організації та проведенню аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.
  4. Переможець відкритих торгів (аукціону) повинен підписати протокол, провести повний розрахунок з  продавцем, укласти  договір про відступлення  прав  вимоги  за   кредитними  договорами та договорами  забезпечення  виконання  зобов’язань. Усі витрати, пов’язані з укладенням та посвідченням договорів про відступлення прав вимоги  і їх державною реєстрацією – покладаються на покупця – переможця відкритих торгів (аукціону).

Час та місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: 16.12.2016 р. з 09:00 до 10:00 год. на електронному майданчику Аграрної біржі: https://etp.agrex.gov.ua/

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) проводиться на електронному майданчику Аграрної біржі за адресою: https://etp.agrex.gov.ua/, починаючи з дати публікації цього оголошення в газетах та закінчується 14.12.2016 р. о 17 год. 00 хв.

Організатор відкритих торгів (аукціону): Аграрна біржа, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корпус 5, тел. (044) 468-68-12, працює щоденно крім вихідних ПН-ЧТ з 09.00 до 18.00, ПТ з 09.00 до 16.45.

Продавець:  АТ «Дельта Банк» (у стадії ліквідації). Місцезнаходження: юр.: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б; поштова: 01014, м. Київ, бульвар Дружбы Народів, 38

Детальна інформація щодо продажу активів розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://www.fg.gov.ua/assets-selling, Аграрної біржі https://etp.agrex.gov.ua/  та АТ «Дельта Банк» http://deltabank.com.ua

Граничні розміри винагороди виконавця (Аграрна біржа) за проведення відкритих торгів (аукціонів) встановлюються згідно тарифів, наведених у таблиці:

Діапазон кінцевої ціни продажу лота, тис. грн. Відсоток від кінцевої ціни продажу лота, %

але не більше,

тис. грн.

до 100,0 5,0 3,0
100,01 500,0 4,0 15,0
500,01 1 000,0 3,0 25,0
1 000,01 5 000,0 2,0 75,0
5 000,01 10 000,0 1,0 175,0
10 000,01 50 000,0 0,5 250,0
понад 50 000,0 0,5 500,0