1. ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Скільки часу потрібно для оформлення аграрної розписки, який пакет документів?

Оформлення аграрної розписки (далі – АР) займає від декількох днів до двох тижнів. Для оформлення АР необхідні:

  • документи, які посвідчують повноваження обох сторін, як при оформленні будь-якого договору,
  • правовстановлюючі документи на землю (свідоцтво про пра- во власності, договір оренди тощо).

Права на земельну ділянку повинні бути належним чином зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Проект АР сторони узгоджують заздалегідь, відповідно, кредитор може запитати додаткові документи від позичальника, які підтверджують його платоспроможність. Це згідно з домовленістю сторін.

Де можна зареєструвати аграрну розписку?

АР підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. Застава за АР реєструється в Реєстрі обтяжень рухомого майна. Для вчинення цих дій можна звернутися до будь-якого нотаріуса, який набув статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок. Перелік таких нотаріусів міститься на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри» http://agroregisters.com.ua/registry.

Якщо аграрна розписка укладена у Львові, де її можна зареєструвати, і чи можна це зробити, наприклад, у Вінниці?

АР розписку укласти будь-де, а нотаріально посвідчити – у будь-якого нотаріуса, який набув статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок. Головне, щоб місцезнаходження земельної ділянки, під яку видається АР, було в межах областей, у яких працює Реєстр аграрних розписок. Тому рекомендуємо реєструвати АР за місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо предметом застави за АР є нерухомість, то відповідно до Закону України «Про заставу» нотаріальне посвідчення АР провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цієї нерухомості або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору.

Чи передається земельна ділянка в заставу за аграрною розпискою?

Ні. Відповідно до Закону України «Про аграрні розписки» забезпеченням за АР виступає застава майбутнього врожаю. Якщо договір оренди землі не зареєстрований державним реєстратором, чи може бути видана агарна розписка? Ні, АР може бути видана тільки за умови державної реєстрації права оренди земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка являє собою паї, по яких багато орен- додавців, чи потрібно всі договори оренди і кадастрові номери надавати нотаріусу?

Так, потрібно нотаріусу надавати документи по всіх ділянках, врожай з яких буде виступати заставою за АР.

Під яку частину земельної ділянки можна вида- вати аграрну розписку?

АР розписку можна видавати під земельну ділянку, яка має кадастровий номер і належним чином зареєстрована. АР можна видавати під всю земельну ділянку або її частину, за домовленістю сторін. Однак, відповідно до Закону України «Про аграрні розписки» розмір застави, тобто майбутній врожай, повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за АР.

Чи має нотаріус обов’язок реєструвати аграрну розписку у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?

Так, це зафіксовано у Законі України «Про аграрні розписки».

Яка вартість оформлення аграрної розписки у нотаріуса?

Розмір плати за вчинення нотаріальних послуг приватним нотаріусом визначається за домовленістю сторін і буде залежати від вартості АР, а також обсягу документів, із якими буде працювати нотаріус. Розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії. Державне мито за посвідчення АР становить 0,01% предмета застави, але не менше 5 і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім нотаріальних послуг, потрібно сплатити 150 грн. за внесення запису до Реєстру аграрних розписок. За внесення записів та надання витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна стягується додаткова плата:

  • за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису – 34 гривні (з урахуванням ПДВ);
  • за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 34 гривні (з урахуванням ПДВ).

Якщо аграрна розписка видається на продукцію, що вирощується на багатьох ділянках із різними кадастровими номерами, чи потрібно сплачувати за нотаріальні послуги по кожній ділянці?

Плата за внесення до Реєстру АР стягуватиметься лише один раз, оскільки АР укладається одна, й інформація вноситься до Реєстру АР однією дією. Однак, вартість нотаріальних послуг буде залежати від того обсягу доку- ментів та інформації, з якими буде працювати нотаріус.

На який строк видається аграрна розписка, чи є обмеження?

Обмежень щодо строку дії АР законодавством не передбачено. Строк дії АР визначається за домовленістю сторін. Оскільки, як правило, АР видається для поповнення обігових коштів, – це короткострокове кредитування. Відповідно, строк дії АР, зазвичай, обмежується марке- тинговим періодом вирощування певної продукції.

Чи може аграрна розписка видаватися на де- кілька років, наприклад, для закупівлі техніки?

Закон не передбачає обмеження щодо строку дії АР. Тому АР може видаватися на декілька років, але повинна бути забезпечена майбутнім врожаєм, не меншим ніж розмір зобов’язання за АР.

Який розмір застави за аграрною розпискою?

Законодавством конкретний розмір застави за АР не регламентований. Однак, відповідно до Закону України «Про аграрні розписки» розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за АР. Також сторони, за домовленістю, можуть визначити додаткову заставу. У Законі вказано, що після збирання предметом застави стає зерно.

Як це відображається у Реєстрах?

Додатковий запис не вноситься. На практиці нотаріус вносить один раз до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис «заставою є майбутній врожай, а після збору – зерно».

Де прописуються умови щодо якості та перевірки якості продукції (ресурсів), що постачається постачальником агровиробнику?

Ці умови прописуються в основному договорі між постачальником та агровиробником. АР – це документ, що засвідчує безумовне зобов’язання, а тому її виконання не може ставитися в залежність від інших умов.

З якого моменту аграрна розписка стає обов’язковою для боржника?

АР стає юридичним документом, а отже, обов’язковою до виконання, коли вона містить підпис принаймні боржни- ка та зареєстрована в Реєстрі аграрних розписок. У такому разі, якщо кредитор має примірник такої АР, виданої на його користь, він має право вимагати її виконання.

На який момент визначається кількість продукції/сума коштів, що підлягає сплаті за товарною/фінансовою аграрною розпискою?

За товарною АР кількість продукції, що підлягає поставці, визначається на момент укладення АР. За фінансовою АР формула розрахунку коштів, що підлягає сплаті, також визначається на дату укладення АР. Але залежно від того, які змінні сторони закладуть у формулу (біржові котирування, курс валют), сума, що підлягає сплаті за АР на день виконання, може відрізнятися від суми, розрахованої на момент укладання. Це буде залежати від величини ціни на відповідну с/г продукцію на дату виконання або, якщо сторони включили до АР, від валютного курсу.

Чи обов’язкове страхування за аграрною розпискою?

Ні, страхування добровільне. На практиці страхування може бути умовою кредитора (наприклад, банку) для надання кредиту. Розподіл витрат на страхування також визначається за домовленістю сторін.

Чи може кредитор прив’язуватись до валюти, оцінюючи вартість сільськогосподарської продукції?

Зобов’язання за АР виражене в національній валюті. Однак, кредитор може прив’язувати суму коштів, яка підлягає поверненню агровиробни- ком за фінансовою АР, до курсу гривні до іноземної валюти.

Чому боржнику за агарною розпискою не видається оригінал на нотаріальному бланку?

Згідно із Законом «Про аграрні розписки» один оригінал АР видається кредитору, інший залишається у нотаріуса. Боржник може отримати нотаріально засвідчену копію АР.

Чи є визначені страхові компанії, що страхуватимуть заставу за аграрними розписами (майбутній урожай)?

Страхування застави за АР є добровільним, тому визначених страхових компаній немає. Сторони можуть обрати будь-яку страхову компанію, яка має ліцензію на страхування сільськогосподарської продукції.

Хто обирає страхову компанію?

У разі, якщо сторони вирішили страхувати предмет застави за АР, страхова компанія обирається за узгодженням між ними.

Що відбувається у разі, якщо аграрна розписка не містить всіх обов’язкових умов, передбачених законом?

Якщо АР не містить всіх обов’язкових умов, нотаріус не матиме права посвідчити та зареєструвати такий документ як АР. Відповідно, такий документ не буде вважатися АР та не підпадатиме під дії та гарантії Закону «Про аграрні розписки». Такий документ буде регулюватися цивільним законодавством.

Що відбувається у разі конфлікту застав, якщо по форвардному контракту зареєстровано заставу майбутнього врожаю (без зазначення земельної ділянки, тільки обсягу врожаю), а потім по аграрній розписці цей самий врожай передано в заставу із зазначенням земельної ділянки?

Відповідно до Закону України «Про аграрні розписки» на день видачі АР майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками. Дотримання цієї умови перевіряється нотаріусом. Якщо нотаріус виявить, що той врожай, який передається як застава за АР, вже перебуває в заставі, він повинен відмовити в посвідченні АР. Пріоритет застави належить особі, яка зареєструвала заставу першою.

2. СТОРОНИ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Хто з постачальників готовий працювати з аграрними розписками?

Укласти АР може будь-який постачальник. За більш детальною інформацією можна звертатися до департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій чи регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

Чи може сільськогосподарське підприємство бути кредитором за аграрною розпискою?

Кредитором за АР може бути будь-яка фізична чи юридична особа, у т.ч. сільськогосподарське підприємство.

Які банки працюють по аграрних розписках?

За більш детальною інформацією можна звертатися до департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій чи регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

Чи можуть працювати кредитори з дрібними (10-20 га) підприємствами?

Кредитори можуть працювати із будь-якими агровиробниками. Законодавством не передбачено мінімальний розмір земельної ділянки для роботи з АР.

Як кредитор може перевірити кредитну історію боржника по аграрних розписках?

Непогашені АР можуть бути перевірені кредитором власноруч шляхом перевірки інформації у публічно доступній частині Реєстру аграрних розписок. Кредитну історію по АР, що були виконані, кредитор може перевірити шляхом отримання витягу із Реєстру аграрних розписок за згодою боржника.

3. ПЕРЕВАГИ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Які переваги для кредитора у використанні аграрних розписок?

Перевагою АР для кредитора є те, що це більш надійний інструмент. За АР передбачена обов’язкова застава (майбутній врожай), механізм стягнення за виконавчим написом нотаріуса та Реєстр аграрних розписок, який, по суті, виконує роль джерела кредитної історії про боржника. Крім того, АР – це можливість виходу на нові ринки та нових клієнтів.

Які переваги аграрної розписки порівняно з векселем?

Найбільша перевага АР порівняно з векселем – це гнучкість. Вексель, на відміну від АР, може бути виконаний тільки шляхом сплати грошових коштів. АР може бути фінансовою та товарною, тобто агровиробник може вибрати, яка форма розрахунків йому зручніша: фінансова чи товарна. Як правило, кредит під вексель може бути виданий тільки за умови його авалювання (поруки банку), що, відповідно, підвищує вартість його оформлення. Заставою за векселем може бути товар або кошти на рахунках, тоді як заставою за АР може бути майбутній врожай, тобто агровиробнику не потрібно додаткове заставне майно для оформлення АР. За АР примусове виконання відбувається протягом 7 днів, тоді як за векселем може тривати декілька місяців. За векселями немає єдиного джерела кредитної історії боржників, по суті, це може бути лише реєстр виданих векселів компанії-векселедавця. За АР існує єдиний відкритий державний реєстр – Реєстр аграрних розписок – де можна перевірити виконання АР.

Що вигідніше: банківський кредит чи аграрна розписка?

Згідно з наявною практикою АР швидша в оформленні (до 2 тижнів порівняно із 4 тижнями на банківський кредит). Банківський кредит – фінансовий, тоді як АР може бути товарною і передбачати, фактично, обмін певних ресурсів на с/г продукцію.

У чому різниця між договором поворотної фінансової допомоги і аграрною розпискою?

АР – більш надійний інструмент для кредитора, зменшує його ризики, а тому може передбачати більш сприятливі умови фінансування для агровиробника. За договором поворотної фінансової допомоги застава не обов’язкова, за АР – обов’язкова. Договір поворотної фінансової допомо- ги не підлягає нотаріальному посвідченню, АР – підлягає.

Чи можна використовувати аграрну розписку для продукції тваринництва?

Так, АР можна використовувати під заставу продукції тваринництва.

Чи можна взяти техніку в кредит за аграрною розпискою, яку, на який термін, від яких виробників?

Так, за аграрною розпискою можна взяти техніку в кредит. За більш детальною інформацією можна звертатися до департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій чи регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

4. ВАРТІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Скільки в результаті агровиробник повинен буде сплатити за кредитування по аграрній розписці? Яка кумулятивна процентна ставка по аграрній розписці?

АР не передбачає обов’язкової сплати процентної ставки. Кінцева вартість фінансування для агровиробника буде залежати від тих умов, які узгодять сторони. Зокрема, якщо це фінансова АР, то сума, що підлягає сплаті, буде залежати від вартості с/г продукції, яка закладена у формулу, на день виконання зобов’язання. Якщо це товарна АР, то вартість фінансування знову ж таки буде залежати від договірної вартості АР станом на дату її укладення та вартості продукції, що є предметом поставки агровиробника, на дату поставки.

Які послуги з аграрними розписками будуть надавати банки та яка буде процентна ставка?

Банки по АР можуть надавати послуги з поруки за АР або надання кредитних коштів на умовах оформленої АР. Очікується, що вартість кредитування по АР буде нижчою ніж класичний банківський кредит.

5. ВИКОНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Чи можна змінити кількість продукції, що підлягає поставці за товарною аграрною розпискою, якщо станом на дату виконання аграрної розписки ціна на таку продукцію змінилася?

Кількість продукції, що підлягає поставці, визначається на момент укладення АР. АР передбачає безумовне зобов’язання, тому безпосередньо до АР вносити не можна, і обов’язок поставки повинен бути виконаний згідно зі строком і кількістю, вказаних у АР. Проте, сторонам не заборонено визначати додаткові компенсаційні механізми поза межами АР, у рамках договірних відносин.

Ціна на ЗЗР прив’язується до курсу долара, як в такому випадку буде здійснюватися розрахунок за товарною і фінансовою аграрною розпискою?

Розрахунок за товарною АР здійснюється виключно поставкою тієї кількості с/г продукції, яка зазначена в АР. Розрахунок за фінансовою АР здійснюється у національній валюті, але може прив’язуватися до курсу гривні до іноземної валюти на дату виконання.

За аграрною розпискою чи обов’язкова поставка продукції на елеватор?

Ні, це визначається за домовленістю сторін згідно з Правилами Інкотермс: на кого буде покладатися обов’язок доставки, відвантаження, і де саме місце доставки.

Чи можна фінансову аграрну розписку під час її дії перевести в товарну?

Ні, законодавство не передбачає можливості переведення АР одного виду в інший вид. Однак, це питання можна врегулювати в договірному порядку шляхом виконання фінансової АР та видачі товарної АР, і навпаки.

Хто визначатиме кількість та якість зібраного зерна при виконанні аграрної розписки?

Кількість та якість зібраного зерна заздалегідь обумовлюється в АР. На момент виконання АР якість продукції визначається боржником і кредитором за взаємною згодою на підставі державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні, на день видачі аграрної розписки. У разі, якщо на день виникнення спору щодо якості продукції, погоджена боржником та кредитором за АР експертна установа не має відповідно до закону повноважень здійснювати необхідні експертизи, боржник та кредитор за взаємною згодою можуть обрати іншу експертну установу, яка має відповідні повноваження. У разі недосягнення боржником і кредитором згоди щодо експертної організації спір вирішується в судовому порядку.

Як буде виконуватись аграрна розписка, якщо в країні буде висока інфляція?

АР буде виконуватися відповідно до зазначених у ній умов. Зокрема, товарна АР виконується шляхом поставки сільськогосподарської продукції, визначеної кількості та якості. Фінансова АР буде виконуватися шляхом сплати суми коштів, розрахованих за формулою, однією зі змінних якої є ціна на певну сільськогосподарську продукцію. Сторони можуть включити до такої формули показник індексу інфляції.

Якщо продукція, що підлягає поставці відповідно до зобов’язання, фактично виявляється значно нижчого класу, ніж очікувалось, як проводиться перерахунок/виконання зобов’язань?

Сторонам рекомендується зазначати в АР формулу перерахунку кількості продукції однієї якості у продукцію іншої якості. Закон це дозволяє. Якщо така умова є в АР, боржник повинен буде поставити відповідну кількість продукції іншого класу (якості). Якщо ж такої формули перерахунку немає, і сторони після вирощування врожаю не досягнули згоди щодо поставки продукції іншої якості, кредитор має право вважати АР невиконаною.

Чи може кредитор декілька разів передавати аграрну розписку?

Можливість передачі прав від одного кредитора до іншого не обмежена. Така передача здійснюється шляхом вчинення передавального напису та підлягає нотаріальному посвідченню.

Яка середня вартість нотаріальних послуг за внесення інформації про виконання аграрної розписки до Реєстру аграрних розписок та відомостей про припинення обтяження в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?

Розмір плати за вчинення нотаріальних послуг приватним нотаріусом визначається за домовленістю сторін (наявна практика показує, що це може бути безкоштовно). Крім того, потрібно сплатити 150 грн. за внесення запису про вико- нання АР до Реєстру аграрних розписок. За внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна змін справляється плата у розмірі 34 гривні (з ураху- ванням ПДВ). За видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна також справляється плата у розмірі 34 гривні (з урахуванням ПДВ).

Чи може сільгоспвиробник на єдиному податку здійснювати розрахунки у формі іншій, ніж грошова?

Сільгоспвиробник на єдиному податку IV групи може здійснювати розрахунки у грошовій та негрошовій формах (п. 291.6 Податкового кодексу України).

Якщо кредитор не повертає аграрну розписку, що робити? Йти до суду? Яким чином стягується штраф із кредитора?

Так, якщо кредитор не повертає АР, штраф стягується в судовому порядку. Максимальний розмір штрафу, передбачений Законом України «Про аграрні розписки», є достатнім для подання до суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство кредитора за аграрною розпискою.

6. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

Чи передбачені додаткові штрафні санкції за невиконання аграрної розписки?

Законодавством передбачено процедуру задоволення вимог креди- тора шляхом звернення стягнення на заставлене майно, але додаткових санкцій не передбачено. Сторони можуть передбачити додаткові штрафні санкції у самій АР.

Що буде у разі, якщо аграрна розписка не виконана? Який ме- ханізм примусового стягнення?

Якщо АР не виконана вчасно, то кредитор має право звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, після чого АР із виконавчим написом стає виконавчим документом, і стягнення проводиться згідно із Законом «Про виконавче провадження» з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про аграрні розписки». Виконавець повинен протягом 7 днів забезпечити передачу предмета застави (заставленого врожаю) кредитору.

Чи можна за форвардними контрактами здійснювати виконання по виконавчому напису?

Загалом – ні. Виконання по виконавчому напису може здійснюватися тільки по нотаріально посвідчених договорах, які передбачають безспірність зобов’язання (Постанова КМУ № 1172 від 29.06.1999).

7. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АГРАРНІ РОЗПИСКИ

Чи є інформаційний ресурс, де можна прочитати про позитивний досвід використання аграрних розписок, адже в Реєстрі немає інформації про виконані аграрні розписки?

Інформацію про пілотний проект можна отримати на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри». За більш детальною інформацією можна звертатися до департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміні- страцій чи регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

На якому сайті можна подивитись перелік організацій, які працюють за аграрними розписками?

Інформацію про АР та організації, які з ними працюють, можна отримати в Департаменті агропромислового розвитку відповідної пілотної області, на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри» http://agroregisters.com.ua або в регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

Який строк зберігання інформації у Реєстрі аграрних розписок?

Строк зберігання інформації у Реєстрі аграрних розписок 75 років.

Чи є можливість пошуку по кадастрових номерах у Реєстрі аграрних розписок?

Так, у Реєстрі аграрних розписок є можливість пошуку по кадастровому номеру. Але відповідний пошук здійснюється нотаріусом за попередньою згодою боржника та/або кредитора.

Чи надає IFC безоплатні консультації під час укладення аграрних розписок?

Консультативна підтримка під час укладення АР надається координаторами Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» у відповідній області.

Хто фінансує проект «Аграрні розписки»?

Проект «Аграрні розписки в Україні» фінансується Міжнародною фінансо- вою корпорацією, членом групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні.

Яка роль Міністерства аграрної політики в реалізації проекту?

Міністерство аграрної політики України, нарівні з Міністерством юстиції України, відіграє провідну роль у впроваджені механізму АР на державному рівні.

У яких країнах працюють аграрні розписки?

Наразі аграрні розписки повноцінно функціонують у Бразилії. Також впроваджуються у Сербії та Російській Федерації. Запроваджені в Бразилії ще в 1994 році, АР сьогодні забезпечують значну частину оборотного капіталу, використовуваного в бразильському агробізнесі: а це майже 20 – 30 мільярдів доларів США на рік. На рахунок АР припадає від 20 до 40% вартості всіх фінансових інструментів у сільському господарстві.

За матеріалами Мінагрополітики