fbpx
1. Використання лісових ресурсів

За 2016 рік реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства на 12 838,8 млн. грн (за 2015 рік – на 10 778,2 млн. грн), у т.ч. продукції лісозаготівель – на 12 274,3 млн. грн.

У 2016 році підприємства, що мали в користуванні або власності ліси, заготовили 22 612,8 тис.куб.м. деревини, у т.ч. 19 605,7 тис.куб.м ліквідної деревини.

Паливна деревина становила 57,6 %, або 11 294,4 тис.куб.м, від загального обсягу заготовленої ліквідної деревини, решту (42,4 %, або 83 11,3 тис.куб.м) становили лісоматеріали круглі.

Основна частина ліквідної деревини була заготовлена від санітарних рубок лісів (47,3%) та рубок головного користування (43,0%). Більше інформації щодо результатів використання лісових ресурсів наведено нижче.

Заготівля ліквідної деревини за системами та видами рубок 
  Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини Обсяг заготовленої ліквідної деревини
га у % до загальної площі, на якій здійснювалась заготівля ліквідної деревини тис.м³ у % до загального обсягу заготовленої ліквідної деревини

 

Усього за системами та видами рубок і заходів 386382 100,0 19605,7 100,0
рубки головного користування 34694 9,0 8425,0 43,0
рубки формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов’язаних із веденням лісового господарства 350034 90,6 11103,7 56,6
освітлення 24113 6,2 4,9 0,0
прочищення 24293 6,3 27,8 0,1
проріджування 21018 5,4 309,0 1,6
прохідні 28087 7,3 789,2 4,0
вибіркові санітарні 182096 47,1 3361,8 17,2
суцільні санітарні 29535 7,7 5914,3 30,2
лісовідновні 1599 0,4 260,2 1,3
переформування 195 0,1 20,4 0,1
реконструктивні 176 0,0 2,5 0,0
ландшафтні 212 0,1 6,7 0,0
інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства 38710 10,0 406,9 2,1
інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 1654 0,4 77,0 0,4
Заготівля другорядної лісової продукції 
Одиниця вимірю-

вання

Обсяг заготовленої лісової продукції
усього у % до 2015
Кора т 22,5 357,1
Ягоди т 5378,7 161,8
Очерет т 3425,4 78,4
Горіхи т 4,1 11,6
Сіно т 1133,4 99,3
Гриби т 214,8 315,0
Деревні соки т 2121,9 88,8
Новорічні ялинки тис.шт 414,7 98,6

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового господарства у 2016 році 
  Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) лісового господарства (без ПДВ)

Частка лісозаготівель

у загальному обсязі реалізованої продукції,

%

млн.грн

 

у % до загального обсягу

реалізованої продукції

Україна 12838,8 100,0 95,6
Вінницька 566,7 4,4 98,7
Волинська 795,7 6,2 94,2
Дніпропетровська 40,5 0,3 77,1
Донецька 38,7 0,3 50,4
Житомирська 2075,0 16,2 99,7
Закарпатська 715,3 5,6 99,2
Запорізька 22,4 0,2 30,5
Івано-Франківська 696,7 5,4 92,5
Київська 1030,2 8,0 97,4
Кіровоградська 176,3 1,4 94,4
Луганська 71,7 0,6 91,8
Львівська 826,9 6,4 91,1
Миколаївська 21,6 0,2 57,4
Одеська 61,9 0,5 75,5
Полтавська 320,7 2,5 98,0
Рівненська 1303,3 10,1 99,4
Сумська 824,0 6,4 97,1
Тернопільська 201,1 1,6 97,0
Харківська 260,3 2,0 97,8
Херсонська 37,2 0,3 44,3
Хмельницька 577,6 4,5 98,7
Черкаська 594,2 4,6 98,7
Чернівецька 450,0 3,5 90,8
Чернігівська 968,1 7,5 93,7
м.Київ 162,7 1,3 50,7
 Заготівля ліквідної деревини у 2016 році 
  Обсяг заготівлі

ліквідної деревини, тис.м3

У тому числі
усього

 

у % до 2015р.

 

лісоматеріали круглі дров’яна деревина для технологічних потреб  

дрова для опалення

Україна 19605,7 101,8 8311,3 4372,4 6922,0
Вінницька 651,2 94,8 182,1 130,8 338,3
Волинська 1181,6 104,8 813,6 219,1 148,9
Дніпропетровська 100,8 120,7 5,4 16,3 79,1
Донецька 100,1 113,0 14,8 32,8 52,5
Житомирська 3402,9 108,8 1412,9 655,4 1334,6
Закарпатська 1323,9 91,2 538,7 336,8 448,4
Запорізька 29,5 95,6 29,5
Івано-Франківська 1213,2 99,2 565,2 341,8 306,2
Київська 1661,7 106,1 522,7 540,9 598,1
Кіровоградська 225,1 103,5 64,3 148,7 12,1
Луганська 220,3 130,3 18,5 82,2 119,6
Львівська 1242,9 96,8 483,7 188,2 571,0
Миколаївська 38,0 102,3 1,1 3,2 33,7
Одеська 109,6 103,3 3,3 17,8 88,5
Полтавська 471,0 95,9 238,3 100,6 132,1
Рівненська 1690,8 110,6 971,4 321,7 397,7
Сумська 980,3 99,8 483,0 150,5 346,8
Тернопільська 255,4 91,3 51,8 29,8 173,8
Харківська 486,6 102,1 135,5 142,8 208,3
Херсонська 59,5 77,7 2,4 5,4 51,7
Хмельницька 750,5 107,4 263,0 151,9 335,6
Черкаська 673,5 96,4 227,0 268,4 178,1
Чернівецька 750,9 90,6 269,3 110,8 370,8
Чернігівська 1727,7 109,7 989,1 273,8 464,8
м.Київ 258,7 60,0 54,2 102,7 101,8

 2. Ведення лісового господарства

У 2016 р. було зафіксовано 1249 лісових пожеж площею 1,3 тис.га, що становить 32,8% та 6,3% від відповідної кількості та площі лісових пожеж у 2015р. У результаті лісових пожеж згоріло та пошкоджено 32,6  тис.м³ лісу на пні (за 2015р. – 170,7 тис.м³) та 0,3 тис.м³ заготовленої лісової продукції (за 2015р. –  10,4 тис.м³).

Площа загибелі лісових деревостанів у 2016р. зменшилась порівняно з 2015 р. на 30,0% і становила 19,4 тис.га.

Основними причинами загибелі лісових деревостанів були несприятливі погодні умови (41,4% площі загибелі), хвороби лісу (30,5%), пошкодження шкідливими комахами (12,0%).

 У 2016р. в лісах на площі 161,2 тис.га виникли осередки шкідників і хвороб лісу. У результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у 2016 р. було ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 119,0 тис.га.

Площа проведених робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб у 2016 р. зменшилась порівняно з 2015 р. на 9,1% і становила 37,2 тис.га. У загальній площі проведених робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб 78,0% становили профілактичні біотехнічні заходи,

22,0% – заходи захисту лісів від шкідників і хвороб хімічними препаратами.

У 2016р. площа відтворення лісів збільшилась порівняно з 2015р. на 4,7% і становила 63,2 тис.га. У загальній площі відтворення лісів лісорозведення становило 4,6%, або

2,9 тис.га, з яких 48% припадало на соснові породи, 27% – на  дубові.

Упродовж 2016р. зафіксовано 7506 випадків незаконних рубок дерев і чагарників, унаслідок яких було знищено та пошкоджено 43,8 тис.м³ деревини, заподіяно шкоди лісовому господарству  на 200,4 млн.грн.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Лісові ресурси – деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Ліквідна деревина – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини. Уключає лісоматеріали круглі (ділову деревину) та паливну деревину (дров’яну деревину для технологічних потреб і дрова для опалення).

Індекс заготівлі ліквідної деревини є показником зміни в часі обсягів заготівлі ліквідної деревини.

Ведення лісового господарства – здійснення комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження “Лісогосподарська діяльність”, що охоплює юридичних осіб, яким надано в користування або власність ліси.

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/89/89_2015.htm

Інформацію підготовлено за матеріалами Держстату.