fbpx

1. Споживчі ціни

Ціни на споживчому ринку в березні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 3,9%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги

(відсотків)

Березень 2017 до Січень–березень 2017 до
лютого 2017 грудня

2016

березня 2016 січня–березня 2016
Споживчі ціни 1,8 3,9 15,1 13,9
Продукти харчування та безалкогольні напої 1,1 4,6 7,2 5,1
Продукти харчування 1,2 4,8 7,4 5,1
хліб і хлібопродукти 1,5 4,5 8,2 7,5
хліб 2,0 6,6 12,6 10,3
макаронні вироби 1,1 2,6 4,4 3,7
м’ясо та м’ясопродукти 1,4 4,5 11,8 8,8
риба та продукти з риби -0,1 2,4 2,1 2,6
молоко 0,2 6,1 25,9 25,1
сир і м’який сир (творог) 2,1 7,5 22,3 21,0
яйця -7,3 -24,6 12,9 -3,8
масло 1,2 6,6 29,6 29,5
олія соняшникова 0,5 1,4 7,6 8,1
фрукти 5,3 13,2 -2,0 -6,6
овочі -0,2 17,2 -19,4 -22,6
цукор 3,6 7,6 6,2 2,4
Безалкогольні напої 0,7 2,0 4,4 4,0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,3 4,3 30,2 28,9
Одяг і взуття 10,5 2,8 4,5 4,9
Одяг 10,3 3,0 3,8 4,3
Взуття 10,7 2,6 4,9 5,2
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 5,0 5,5 49,5 47,5
Утримання та ремонт житла 0,4 1,9 7,2 7,5
Водопостачання 0,2 0,5 24,1 25,2
Каналізація 0,3 0,7 21,3 22,3
Утримання будинків та прибудинкових територій 4,4 9,7 21,7 17,6
Електроенергія 28,1 28,1 63,7 61,4
Природний газ 0,0 0,0 42,0 42,0
Гаряча вода, опалення 0,0 0,3 88,9 88,7
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,1 0,7 2,8 3,4
Охорона здоров’я 0,4 1,8 5,6 6,3
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0,2 1,0 3,2 4,3
Амбулаторні послуги 1,1 5,9 13,4 13,2
Транспорт 0,7 5,5 16,8 16,3
Паливо та мастила 0,0 5,0 26,3 26,4
Транспортні послуги 2,1 9,9 14,4 12,0
залізничний пасажирський транспорт 3,4 3,6 2,2 2,7
автодорожній пасажирський транспорт 2,2 10,8 16,2 13,2
Зв’язок 2,5 3,4 7,1 5,3
Відпочинок і культура 0,8 2,6 3,2 3,9
Освіта 0,2 1,7 10,7 11,4
Ресторани та готелі 0,9 3,7 11,7 11,6
Різні товари та послуги -0,4 1,1 5,9 6,0

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. На 5,3–1,2% подорожчали фрукти, цукор, сири, хліб, кисломолочна продукція, м’ясо та м’ясопродукти, сметана, масло. Водночас суттєво (на 7,3%) подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,2%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 10,5%, зокрема,   взуття – на 10,7%, одяг – на 10,3%.

 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,0% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% спричинено в основному подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,4% та автодорожньому на 2,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% та мобільного зв’язку на 4,7%.

2. Ціни виробників промислової продукції

Ціни виробників промислової продукції в березні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 3,5%, з початку року – на 6,4%.

Зміни цін виробників за видами промислової діяльності

(відсотків)

Березень 2017 до Січень–березень 2017 до
лютого

2017

грудня

2016

березня

2016

січня–березня 2016
Промисловість 3,5 6,4 38,3 38,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 4,3 16,1 94,7 101,3
Добування кам’яного вугілля 0,0 6,4 20,5 27,5
Добування сирої нафти та природного газу -1,7 7,0 88,3 108,4
Добування металевих руд 10,8 29,0 142,6 138,9
Переробна промисловість 1,5 8,1 27,5 27,4
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1,1 4,4 16,6 16,6
виробництво м’яса та м’ясних продуктів 0,6 5,9 18,6 16,8
виробництво молочних продуктів 1,9 7,1 26,6 27,1
виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 2,4 7,1 12,8 10,9
виробництво цукру 9,0 12,6 16,4 8,0
виробництво напоїв 0,1 3,7 13,6 15,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 0,9 2,3 4,3 4,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 1,3 3,7 5,2 6,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 3,1 14,1 80,6 87,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,8 15,1 12,5 9,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 0,3 4,2 9,0 8,8
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 1,7 5,8 12,2 11,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 1,9 13,0 54,0 53,7
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 0,3 7,9 11,2 10,9
Виробництво електричного устатковання 0,5 4,9 8,5 9,3
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 1,8 5,6 10,7 9,9
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів -0,1 7,5 14,5 13,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 8,7 -3,3 42,6 39,5

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у березні продукція подорожчала на 4,3%, зокрема, у добуванні залізних руд – на 12,0%, каменю, піску та глини – на 2,5%, природного газу – на 0,2%. Водночас у добуванні сирої нафти ціни знизилися на 6,4%.

Ціни на продукцію переробної промисловості підвищилися на 1,5%, у т.ч. у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 3,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 1,9%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 1,8%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулося зростання цін на 1,1%. При цьому у виробництві цукру продукція подорожчала на 9,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,4%, молочних продуктів – на 1,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 0,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,6%, тютюнових виробів – на 0,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря відбулося  зростання цін на 8,7%, у т.ч. на електроенергію  – на 9,4%, теплоенергію – на 0,5%.

Географічне охоплення

Географічні масштаби обстеження охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) проводиться в містах, які відібрані на основі процедури стратифікованого багатоступеневого відбору з елементами методу ймовірності, пропорційній  розміру. Відбір міст здійснюється на державному рівні і є репрезентативним для розрахунку ІСЦ для кожного регіону країни. Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) не проводиться в сільській місцевості.

Спостереження за змінами цін виробників промислової продукції проводиться на підприємствах, які відібрані за методом стратифікованого випадкового відбору на державному рівні. Спостереження охоплює великі, середні та малі підприємства.

Методологія та визначення

Індекс споживчих цін (ІСЦ, індекс інфляції) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Розраховується щомісячно на основі даних про ціни (одержуються органами державної статистики шляхом щомісячної реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку) та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому з подальшим розподілом (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Методологія розрахунку: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip.

Індекс цін виробників промислової продукції є показником зміни в часі цін у сфері промислового виробництва. Розраховується щомісячно на основі даних про ціни на промислову продукцію (одержуються органами державної статистики шляхом документального обліку за Номенклатурою продукції промисловості за вибірковим колом підприємств). Для формування вагової структури використовуються дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції у вартісному вираженні (за результатами державних статистичних спостережень щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, виробництва та реалізації промислової продукції за видами). Методологія розрахунку: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/met_polog_cprom.zip.

Перегляд даних / методології

Із січня 2017 року в статистичну практику впроваджено нову методологію розрахунків індексів споживчих цін. Зокрема, уведено в дію новий споживчий набір товарів (послуг)-представників та здійснено перехід на вагову структуру, яка базується на даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств.

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Споживчий набір: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ct/is_c/sntp_2017.htm

Вагова структура:  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.

 

Інформацію підготовлено за матеріалами Держстату.