fbpx

margin: 7px 7 px 7px 0;Аграрна біржа запрошує всіх бажаючих взяти участь в електронних торгах з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків.

Торги проводяться у відповідності до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, Положення щодо організації продажу майна (активів) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 388 від 24.03.2016 р. та Правил проведення торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків на Аграрній біржі, затверджених наказом директора Аграрної біржі № 02-ОД від 15.01.2016 р.

З метою реєстрації користувачем у електронній торговій системі Аграрної біржі, особа надає організатору заяву встановленої форми, а також наступні документи:

Документи, що подаються юридичною особою-резидентом:

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить актуальні відомості;

копія установчих документів;

копія документів що підтверджує статус платника ПДВ (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);

копія документа, що підтверджує призначення керівника та його повноваження (наказ, рішення);

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) керівника;

копія документа, що підтверджує повноваження (у разі подання документів іншою, ніж керівник, уповноваженою особою);

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків) уповноваженої особи (у разі подання документів іншою, ніж керівник, уповноваженою особою).

Документи, що подаються юридичною особою-нерезидентом:

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва, з правом провадження господарської діяльності на території України;

копія довіреність на уповноважену особу;

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру уповноваженої особи;

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, легалізований у встановленому порядку;

засвідчені копії установчих документів, легалізовані та перекладені українською мовою.

Документи, що подаються фізичною особою-підприємцем:

копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копія документів що підтверджує статус платника ПДВ (якщо заявник зареєстрований платником ПДВ);

Документи, що подаються фізичною особою:

копія паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Оригінал заяви про реєстрацію користувача та копії належним чином засвідчених та доданих до неї документів подаються організатору.

Реєстрація особи користувачем засвідчує безумовну згоду особи на обробку її персональних даних, виконання Правил проведення торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків на Аграрній біржі, затверджених наказом директора Аграрної біржі № 02-ОД від 15.01.2016 р., а також підтвердження юридичної значимості своїх дій, вчинених на веб-сайті та їх наслідки.

 

Для участі в електронних торгах користувач письмово подає організатору щодо кожного окремого лоту наступні документи:

заяву про участь в електронних торгах;

довідку довільної форми про наявність чи відсутність змін у документах, що були надані заявником під час його реєстрації на веб-сайті організатора. Якщо у таких документах відбулися зміни, користувач подає належним чином засвідчені копії відповідних (змінених) документів;

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;

підписаний та скріплений печаткою (у разі її наявності) з боку користувача договір про умови участі в електронних торгах.

У разі проведення електронних торгів, предметом яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, користувач, крім документів, визначених Правилами проведення торгів з реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків на Аграрній біржі, зобов’язаний подати організатору копії документів, що підтверджують його право бути покупцем такого виду майна (активів).

Одночасно із подачею організатору документів, визначених Правилами, користувач зобов’язаний завантажити їх копії в особистий кабінет на веб-сайті та подати заяву про участь в електронних торгах через веб-сайт в електронному вигляді.