fbpx

Колеги! У зв’язку із спекуляціями та холіваром, який розвели навколо діяльності Аграрної біржі у замовних статтях засобів масової інформації особи, які не бажають переходити на прозорі механізми продажу і закупівлі деревини, вважаємо за необхідне надати персональні роз’яснення таким суб’єктам, з метою покращення їх навичок у орієнтуванні чинним законодавством.

Щодо права Аграрної біржі здійснювати біржову діяльність

Аграрна біржа створена постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 р. № 1285 відповідно до вимог Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». Пунктом 2.1 статті 2 зазначеного Закону задекларовано, що Аграрна біржа – юридична особа, створена згідно із Законом України “Про товарну біржу” ( 1956-12 ), яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом).

У свою чергу положеннями статті 17 Закону (яка містить спеціальний нормативний характер) передбачено, що засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України. На сьогодні Закон є чинним, підлягає виконанню та створює виняток із Закону України «Про товарну біржу» і Господарського кодексу України в частині заснування Аграрної біржі.

Стосовно розташування Аграрної біржі на території області

Згідно положень підпункту 4 пункту 15 власного Статуту, Аграрна біржа має право створювати регіональні відділення та затверджувати положення про них. Відтак на сьогодні біржа має 24 створених законних представництва на території України, у тому числі розташовані у всіх обласних центрах. Такі відділення є відокремленими підрозділами Аграрної біржі, здійснюють всі її функції, у зв’язку з чим володіють відповідними правами та набувають визначених обов’язків суб’єкта господарювання.

Крім того, для покращення обізнаності з питань виконання господарського законодавства та законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб зазначаємо, що відповідно до частини 6 статті 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. У свою чергу, згідно частини 2 статті 58 Кодексу задекларовано, що відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Натомість відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом. Відтак, звертаємо Вашу увагу, що реєстрація регіональних відділень згідно штатного розпису підприємства як його структурного підрозділу законом та Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого Міністерством юстиції 09.02.2016  № 359/5 не передбачена.

Щодо відмови у співпраці та перешкоджання діяльності суб’єкту господарювання за територіальною ознакою (проведення аукціонів виключно на біржах, що розташовані в обласних центрах)

По-перше, положення наказу Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 N 42 декларує виключно питання розташування біржі, а не її реєстрації чи реєстрації її підрозділів.

По-друге, відповідно до статті 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання в Україні є: забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини тощо.

З іншого боку, стаття 31 Кодексу декларує, що дискримінацією суб’єктів господарювання визнається, зокрема: встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший; обмеження прав суб’єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів (послуг); встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців. При цьому, у тій же нормі імперативно встановлено, що дискримінація суб’єктів господарювання не допускається. Лише з метою забезпечення національної безпеки, оборони, загальносуспільних інтересів законом можуть бути передбачені винятки. Звертаємо увагу, що відповідні винятки, які би перешкоджали чи забороняли Аграрній біржі надавати власні послуги на території України, у тому числі проводити аукціони у відповідному  регіоні – законом не встановлено.

Крім того, особливу увагу радимо звернути на окремі положення Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Так, відповідно до статті 4 Закону суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. При цьому, згідно положень статті 6 Закону антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема такі, що стосуються розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками, а так само  усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання, покупців, продавців.

Відтак, вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом, а відповідні положення будь-якого нормативно-правового акту нижчої правової дії у порівнянні із законом – суперечать такому закону, а отже порушують його.

Щодо податкового боргу Аграрної біржі

Відверто, “хвилювання” певних осіб щодо сплати податків Аграрною біржею викликають виключно посмішки, оскільки кожного року нами перераховуються до бюджету мільйони фіскальних зобов’язань, тоді як ті хто найбільше кричить про податки – сплачують не більше кількох тисяч гривень або й взагалі “працюють у збиток”.

Але якщо без полеміки, то дані органів ДФС не відповідають дійсності, оскільки відповідна сума зобов’язань скасована, а факт її відсутності встановлено постановою Окружного адміністративного суду м. Києва № 826/13485/15 від 15 квітня 2016 року, яка набрала законної сили (рішення є загальнодоступним в судовому реєстрі).

Нажаль, всупереч рішенню суду ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві не виконує його та надалі продовжує обліковувати за Аграрною біржою заборгованість з податків, зборів, платежів. У зв’язку з чим, Аграрна біржа була вимушена повторно звернутись за захистом своїх прав до суду. Так, ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.12.2016р. було відкрито провадження по справі № 826/18507/16 за позовом Аграрної біржі до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві  про визнання протиправними дій, зобов’язання вчинити дії та скасування (виключення) суми податкового боргу і пені.

Про результати відповідного судового розгляду осіб, які переймаються податковими зобов’язаннями біржі повідомимо додатково.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до положень податкового законодавства при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Щодо електронного продажу деревини

З цього питання можна говорити насправді дуже довго, але якщо лаконізувати, то досить дивною є думка “прохальників” голосових торгів проводити їх у такому форматі, мотивуючи тим, що це прозоро і ринково. –

Невже ви дійсно вважаєте, що домовлятися у кулуарах та безпосередньо у торгових залах перед початком квартальних аукціонів, розписувати з голосу “хто що бере” і купувати майже увесь ресурс за початковою ціною – має щось спільне із прозорістю та ринковим ціноутворенням? Панове, які за цим дійством спостерігали та підтримували – вже давно варто було щось змінити у цьому механізмі, а не “перейматися” зараз тим, що держава у всіх без виключення сферах економіки переходить на електронні прозорі механізми продажу та закупівлі сировини.

І до речі – якщо намагання конкурентів зірвати роботу Аграрної біржі були прогнозовані, то, відверто, шкода тих умовних “асоціацій”, які замість створення та підтримки прозорих механізмів продажу ресурсу та захисту інтересів своїх членів, займаються лобіюванням та виконанням замовлень певних суб’єктів. Та, нажаль, навіть не скільки це обурює, як те, що відповідні “об’єднання” використовують при цьому кримінально карані дії, у вигляді підроблення підписів на офіційних документах, аби тільки повернути ринок під контроль. І що взагалі кричуще та переходить усі межі зухвалості – до голови Уряду.

Звісно, можливо не тактовно називати цих “призерів”, але, на нашу думку, країна повинна знати своїх “героїв”, тим більше, що факти доведені. Увага, той самий переможець у номінації “Об’єднання року” – Асоціація “Союз бірж України (яка власне і контролювала багато років голосові аукціони з продажу необробленої деревини)! Щодо інших кількох суб’єктів, то їм навіть зайвий піар бажання робити немає.

Загалом переконані, що запровадження електронного способу продажу необробленої деревини має безперечно позитивні наслідки, зокрема: конкурентне середовище, прозоре ціноутворення, відсутність змов та маніпулювання ринком, електронний контроль виконання угод, біржовий арбітраж та багато іншого. Українська економіка повинна рухатися у ногу з часом і європейськими принципами побудови бізнесу, а не озиратися назад у намаганні зберегти старі схеми розподілу ресурсу.

Ну а “прибічникам комунізму” можемо побажати тільки не витрачати багато грошей на замовлення смішних та безграмотних публікацій, і не заважати працювати іншим!

З повагою, прес-служба Аграрної біржі