Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 270 із 369 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі. Закон визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності держави, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні продовольчої безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз та встановлює відповідальність держави за належний рівень харчування населення.

Його дія поширюється на галузі, що забезпечують виробництво продукції сільського і рибного господарства, її заготівлю, зберігання, переробку та реалізацію, аграрну науку й освіту, вирішення продовольчих і соціальних проблем.

Визначено основні завдання у сфері формування продовольчої безпеки.

Відповідно до закону, граничним (пороговим) значенням індикатора достатності запасів зерна у державних ресурсах, – що визначається як співвідношення між обсягами продовольчого зерна у державному продовольчому резерві та обсягами внутрішнього споживання населенням хліба і хлібопродуктів у перерахунку на зерно, – вважається його 17-відсотковий рівень, що відповідає 60 дням споживання.

Граничним (пороговим) значенням індикатора економічної доступності продуктів, – що визначається як частка сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств, – вважається його 50-відсотковий рівень.

Граничним (пороговим) значенням індикатора продовольчої незалежності за окремим продуктом, – що визначається як співвідношення між обсягом імпорту окремого продукту у натуральному виразі та ємністю його внутрішнього ринку, – вважається його 20-відсотковий рівень.

У законі визначено, що фізична доступність харчових продуктів визначається як структура джерел реалізації продовольчих товарів на ринку, наявність мережі роздрібної торгівлі у розрахунку на 10 тисяч осіб, чисельність торгових місць на продовольчих ринках у розрахунку на 10 тисяч осіб, чисельність підприємств малого бізнесу у сфері торгової діяльності на відповідній території, стан розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами, наявність основних видів продовольчих товарів у роздрібній торговій мережі та на ринках на відповідній території та асортимент продовольчих товарів у роздрібній торговій мережі на відповідній території.

УНІАН