26.11.2012

Реєстрація клієнтів членами Аграрної біржі

В якості клієнтів можуть бути зареєстровані юридичні та фізичні особи – резиденти і нерезиденти України.

 Член біржі надає для реєстрації клієнта – суб’єкта господарювання та/або юридичної особи – нерезидента:

  • заяву, встановленого Біржею зразку (.doc);
  • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для клієнтів – резидентів України);
  • копію документа про реєстрацію клієнта – для юридичної особи – нерезидента;
  • копію договору про надання послуг (договору доручення), на підставі якого врегульовано правовідносини між клієнтом і членом біржі щодо здійснення повноважень останнім в інтересах його клієнта;
  • інші документи на вимогу Біржі.

 Член біржі надає для реєстрації клієнта – фізичної особи:

  • заяву, встановленого Біржею зразку (.doc);
  • копію сторінок паспорта, що ідентифікують клієнта та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання – для фізичної особи;
  • копію договору про надання послуг (договору доручення), на підставі якого врегульовано правовідносини між клієнтом і членом біржі щодо здійснення повноважень останнім в інтересах його клієнта
  • інші документи на вимогу Біржі.

Копії наданих документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи члена біржі та печаткою.