11.11.2011

Кабінет Міністрів України постанова від 27 грудня 2008 р. N 1128

Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 року N 847,
від 11 лютого 2010 року N 138,
від 7 лютого 2011 року N 89,
від 28 лютого 2011 року N 225

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок постачання і використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847,
від 28.02.2011 р. N 225)

2. Міністерству аграрної політики і Аграрному фонду разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити постачання і використання хлібопекарськими підприємствами борошна згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

3. Аграрному фонду забезпечити переробку зерна (пшениці та жита) державного інтервенційного фонду та реалізацію виробленого борошна і продуктів переробки на умовах попередньої оплати виходячи із середньозваженої ціни закупівлі пшениці та жита з урахуванням витрат, пов’язаних із зберіганням, перевезенням і переробкою, та за вирахуванням вартості висівок за ринковими цінами.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847,
від 11.02.2010 р. N 138,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

Ціни реалізації борошна затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

4. Аграрному фонду подавати щотижня Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про кількість реалізованого борошна.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

 

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1128

 

ПОРЯДОК
постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847,
від 28.02.2011 р. N 225)

1. Цей Порядок визначає механізм постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду (далі – борошно).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847)

2. Міністерство аграрної політики та продовольства, Аграрний фонд разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями визначають за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі обсяги щомісячного постачання борошна хлібопекарським підприємствам на період до 31 грудня 2011 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. N 138,
від 07.02.2011 р. N 89)

Міністерство аграрної політики та продовольства, Аграрний фонд разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначають обсяги реалізації борошна на Аграрній біржі, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. N 225)

3. Аграрний фонд забезпечує постачання борошна в обсягах, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

4. Борошно використовується хлібопекарськими підприємствами для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у регіоні, асортимент яких затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Не використане хлібопекарськими підприємствами протягом одного календарного місяця борошно в межах обсягів, зазначених в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, підлягає реалізації Аграрним фондом.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. N 225)

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації укладають договори з Аграрним фондом та хлібопекарськими підприємствами, що придбавають борошно для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у регіоні.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 89)

Примірний договір поставки борошна (крім договорів поставки борошна підприємствам оптово-роздрібної торгівлі) затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 847,
від 07.02.2011 р. N 89)

____________

Завантажити документ (.doc)