21.11.2012

Акредитація членів біржі

 

I етап. Для укладення договору про акредитацію заявник надає наступні документи:

 1. Заяву-анкету (.doc), за встановленою Біржею формою;
 2. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або її копію;
 3. Копію статуту (для юридичної особи);
 4. Копію довідки про взяття на облік заявника платником податків або свідоцтво платника єдиного податку;
 5. Копію свідоцтва платника податку на додану вартість (у разі наявності);
 6. Копію трудового договору (контракту, наказу, протоколу чи іншого документу) керівника юридичної особи – заявника, що містить відомості про строк та його повноваження ;
 7. Копію сторінок паспорта керівника юридичної особи – заявника або паспорта фізичної особи-підприємця – заявника, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;
 8. Договір про акредитацію (.doc), підписаний від імені заявника уповноваженою на те особою, у двох примірниках з відбитком печатки такого заявника;
 9. Довіреність (.doc) (основні пункти),  видану на ім’я брокера, з визначенням його повноважень (у разі якщо заявник буде здійснювати біржові операції через брокера), яка повинна містити вичерпний перелік правочинів, які брокер має право вчиняти;
 10. Копію сторінок паспорта брокера, що його ідентифікують, та сторінки, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання;
 11. Заява на реєстрацію брокера (.doc)
 12. Згода брокера на обробку персональних даних (.doc)
 13. Згода керівника на обробку персональних даних (.doc)
 14. Копія Сертифікату брокера;
 15. Копія ідентифікаційного коду брокера;
 16. інші документи на вимогу Біржі, в тому числі висновок незалежного аудитора.

Копії наданих документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою заявника. Заявник разом з копіями документів надає на вимогу Біржі їх оригінали для встановлення відповідності оригіналу.

Прохання подавати всі договори, угоди та акти в двох екземплярах.

У разі виникнення запитань, звертайтесь, будь ласка, за телефоном – (044)468-69-27 (відділ акредитації)

Реєстрація клієнтів членами біржі